Kultura Bezpieczeństwa

Status
Nie zarejestrowany
Cena
597,00 zł
Aktywuj dostęp

Tworzenie Kultury Bezpieczeństwa wymaga budowania nowych nawyków, nowych norm i wartości przy współpracy i komunikacji wszystkich członków firmy. Głównym celem tych działań będzie eliminacja wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz nastawienie na profilaktykę i pro-aktywność.

Wysoką kulturę bezpieczeństwa w firmie, cechuje poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w kwestiach bezpieczeństwa, przejawiająca się w codziennej pracy. Pracownicy na stanowiskach pracy powinni przyjąć postawę aktywnej i ciągłej troski o bezpieczeństwo swoje jak i innych, osobiście są zaangażowani w proces identyfikacji zagrożeń i zachowań profilaktycznych w miejscu pracy w celu podjęcia działań korygujących.

Shopping Cart