4.1.1. Presja otoczenia

Zgadza się, wpływ otoczenia w miejscu pracy na zachowanie pracowników jest niezwykle istotny. Termin “peer pressure” czyli presja otoczenia, odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zachowań. Nawet jeżeli jednostka ma odmienne zdanie, często dostosowuje się do ogólnie przyjętych norm w zespole. Dlatego też, promowanie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy jest tak ważne. Jeśli zespół stosuje się do procedur BHP, nowy pracownik, obserwując ich postępowanie, również będzie skłonny do przestrzegania tych zasad. W ten sposób kultura bezpieczeństwa przechodzi na nowych członków zespołu, tworząc pozytywny wzorzec dla całej organizacji.