Kursy

BBS Bezpieczeństwo Behawioralne

W naszym szkoleniu znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań związanych z BBS. Jednym z podstawowych pytań jakie słyszymy na co dzień w pracy, to “czym dokładnie jest Bezpieczeństwo Behawioralne (BBS)?”. Ważne jest, abyście zrozumieli, że BBS to nie jakieś cudowne rozwiązanie na wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem w firmie. Ale co to właściwie jest to Bezpieczeństwo […]

BBS Bezpieczeństwo Behawioralne Read More »

Kultura Bezpieczeństwa

Tworzenie Kultury Bezpieczeństwa wymaga budowania nowych nawyków, nowych norm i wartości przy współpracy i komunikacji wszystkich członków firmy. Głównym celem tych działań będzie eliminacja wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz nastawienie na profilaktykę i pro-aktywność. Wysoką kulturę bezpieczeństwa w firmie, cechuje poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w kwestiach bezpieczeństwa, przejawiająca się w codziennej pracy. Pracownicy na stanowiskach

Kultura Bezpieczeństwa Read More »

Shopping Cart