Kultura Bezpieczeństwa

Tworzenie Kultury Bezpieczeństwa wymaga budowania nowych nawyków, nowych norm i wartości przy współpracy i komunikacji wszystkich członków firmy. Głównym celem tych działań będzie eliminacja wszelkich potencjalnych zagrożeń oraz nastawienie na profilaktykę i pro-aktywność. Wysoką kulturę bezpieczeństwa w firmie, cechuje poczucie osobistej odpowiedzialności każdego pracownika w kwestiach bezpieczeństwa, przejawiająca się w codziennej pracy. Pracownicy na stanowiskach […]

Kultura Bezpieczeństwa Read More »